Välkommen till Bingsjöstämman 2015

Vi hälsar dig välkommen till Bingsjö, som varit en samlingsplats för folkmusik- och dansintresserade i snart 50 år.

Det finns inget inhägnat stämmoområde utan stämman äger helt enkelt rum i byn med den omgivande storskogen och bergen som den enda och naturliga avgränsningen.

Entré till stämman betalar du under onsdagen i vägentréerna när du kommer till Bingsjö, på campingplatserna till Bingsjöstämmans campingvärdar eller i informationen vid bystugan.

Väl inne i byn räknas du som stämmobesökare under onsdagen fr o m invigningen. Ditt entrébevis är ett armband som du fäster runt handleden.

Om du är medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund har du fått ett entréarmband medskickat i sommarnumret av medlemstidningen Spelmannen. Glöm inte att ta med dig detta!

Campingavgifter betalas till markägaren till och med tisdag. På onsdagen betalar du till Bingsjöstämmans campingvärdar som går runt till campingplatserna.

Varmt välkommen till årets Bingsjöstämma!