Hjort Anders 150 år

Bingsjöstämman hyllar i år Hjort Anders som föddes för 150 år sedan. Hjort Anders Olsson föddes 1865 och levde tills 1952. Han växte upp i Bingsjö där han lärde sig spela dansmusik till fiol, exempelvis när han under några somrar arbetade vid sågverk i Söderhamnstrakten. Som spelman var han ofta anlitad vid danser och bröllop. 1908 flyttade han med sin familj - hustru, åtta barn och svärmor - till Altuna i Börje i Uppland. Hustruns föräldragård Hjortgården såldes och man köpte en ny gård i Altuna. Förmodligen hade flytten ekonomiska orsaker.

I november 1907 blev Hjort Anders kontaktad av Nils Andersson, upptecknare av svensk folkmusik, och de två möttes i Uppsala där Andersson nedtecknade ett antal låtar som Hjort Anders framförde på fiol. Andersson inbjöd honom att delta i den spelmanstävling som arrangerades i juni 1908 av bland andra Anders Zorn på Sandängarna utanför Mora. Hjort Anders vann där första pris: 50 kronor och en fiol värd 300 kronor, som skänkts av grosshandlare Axel Rundström.

Ole Hjorth, som spelar tillsammans med fler spelmän under en av onsdagens kapellkonserter, berättar att Hjort Anders motto var att “spelmannen ska vara så skicklig att han kan tala med stråken”. Att Anders själv kunde tala med stråken är ombevittnat. Inte minst kan man idag lyssna på de inspelningar som gjordes med honom under 1930-, 40- och 50-tal.

Ole Hjorth berättar vidare att Hjort Anders aldrig talade om Bingsjötradition eller Bingsjölåtar. För honom gällde bara Pekkos Per. Arvet efter Pekkos Per var heligt, inför denne kände sig Anders liten som spelman.

Samtidigt som Hjort Anders vårdade låtarna efter Pekkos Per innebar flytten till Uppland att Anders mötte andra spelmän och låtar, och började snart att skriva låtar i den stil som var populär i Uppland.

Bland hans mer kända låtar kan nämnas Trettondagsmarschen, som han skrev någon gång under perioden 1907-1910, och som avslutar Bingsjöstämmans allspel varje år.

Mer att läsa: Wikipedia

Giga CD

Några av de få, kanske enda, rörliga bilderna av Hjort Anders kan du se och njuta av på YouTube här.