OBS! Denna sida tillhör arkivet. Här är programmet för årets Bingsjöstämma 2024

Bingsjöstämman 2022

Två långa år har gått sedan det var stämma i Bingsjö. Pandemin tvingade oss att ställa in stämman, vilket aldrig hänt tidigare ... Men nu! Sverige och världen vimlar av spelmän som längtar efter att mötas, och Bingsjö är platsen! Det uppdämda behovet av buskspel, jam och dans kommer att sköljas över publik och musiker när fördämningen nu äntligen släpps.

I invigningsprogrammet möter vi bland annat Ale Möller med gäster som Väsen Duo, Sofia Sandén och Ulrika Bodén. Ungdomen har som vanligt stor plats på stämman: Ethno, världens största internationella folkmusik ungdomsläger, i år med musiker från Chile, Estland, Indien, USA, Frankrike, Palestina, Nya Zeeland, Danmark, Tyskland, Tanzania, Malawi, Kroatien, Taiwan, Belgien och Brasilien.

Hoven Droven, Sveriges mesta och bästa folkrockare kommer i år att ha workshop med ungdomar från flera av Sveriges länsmusikensembler. Hur det kommer att låta får vi höra i invigningsprogrammet.

Kapellkonserterna speglar stämmans nära koppling till några av våra grannlän, Uppland och Hälsingland. Spelmanslag spelar till dans från fyra scener, lyssnarscen på Danielsgårdens tun, workshops och kurser ... Jam och buskspel. Folkfest!

Varmt välkommen till Bingsjö!