Bingsjöstämman 2017

Fäbodar, kullor, kor och getter… bilden av fäbo­den har ofta silats genom bygderomantikens fil­ter, liksom så många andra folkmusikföreteelser. Man får värja sig för att inte fastna i klichéer och stereotypa vykortsbilder av stintor, gärdsgårdar och blommande ängar.

Men inte desto mindre är musiken som upp­stod i arbetet på fäboden, vallmusiken, ständigt genomsyrande den musik som är anledningen till Bingsjöstämman. Vallåten och dess tonalitet är en av grundstenarna i polskans byggnad.

Och det var kvinnorna (för fäboden var kvinno­göra) som formade denna grundsten. Kvinnor vars namn oftast inte bevarats till eftervärlden.

Vi vill i år lyfta fram vallåten och hylla alla de kvinnor som skapat den. Vi lyfter fram den i ka­pellkonserterna, i vandringen till Bingsjöbergets topp, i kurserna i horn och kulning, i inslag på tun och invigningsprogram. Men liksom alla år i Bingsjö finns den överallt under stämman, in­bakad i polskorna som spelas på scenerna, på buskspelet, jammet, på hela stämmoområdet.

Välkommen!

Nyheter

  1. Allspelslåtarna 2017

    Allspelslåtarna för årets Bingsjöstämma finns nu att hämta hem och öva på. Det blir klassiker som Bingsjövalsen, Ritekt Jerk, Frisells gånglåt, Äppelbo, Gärdebylåten och Trettongdagsmarschen.

  2. Årets program klart

    Äntligen är programmet för 2017 års Bingsjöstämma spikat och klart, och skickat till tryck. Läs om om årets tema och samtliga programpunkter. I år lyfter vi fram vallåten och vi hyllar all de kvinnor som skapat den.