Kapellkonserterna

I år blir det två konserter i kapellet under onsdagkvällen, och det sammanhållande temat för konserterna är Hjort Anders som föddes för 150 år sedan.

Först ut kl 19.00 är Ole Hjorth, Jonny Soling, Johan Nylander och Täpp Jenny Nylander

Ingen nu levande spelman har spelat så mycket med Hjort Anders som Ole Hjorth, en gång i tiden elev till Hjort Anders, numera själv ”the spel­mansnestor”. Historien upprepar sig: med sig har Ole en gammal elev, Jonny Soling, också han nestor sedan länge.

Båda har spelat med allt och alla och har en imponerande pedagogisk gärning bakom sig. Traderingen fortsätter dessutom: Jonnys elev Johan Nylander och Täpp Jenny Nylander förvaltar kärleksfullt Bingsjötraditionen. De var också spelkamrater till Päkkos Gustaf, som fram till sin bortgång år 2000 på många sätt personifierade stämman, genom sitt värdskap på Päckosgården och med sitt utpräglade bingsjöspel.

När Bridget Marsden mötte svensk folkmusik och Bingsjöpolskorna 2003 gjorde de så starkt intryck att hon flyttade från England till Sve­rige. Nu släpper hon sitt album, When I Listen to Bingsjö och fram­träder här med spelmännen som också medverkar på skivan: Ellika Frisell, Emma Reid och Jon Holmén.

Lyssna på Bridget Marsden kl 21.00

Biljetter 100 kr, köps i informationsdisken vid Bystygan från kl 11

Mer om Ole Hjorth: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ole_Hjorth Mer om Bridget Marsden: https://bridgetmarsden.net