Årets program klart

Äntligen är programmet för 2017 års Bingsjöstämma spikat och klart, och skickat till tryck. Läs om om årets tema och samtliga programpunkter. I år lyfter vi fram vallåten och vi hyllar all de kvinnor som skapat den.

Det blir kapellkonserter, ett fullmatat program på stora scenen och som vanligt dans på alla dansbanor. Det blir kurser i sång, dans, hornblåsning och låtspel.

Årets program