Eldningsförbud i Dalarna sommaren 2018

Det råder eldningsförbud i hela Dalarna per den 1 juli 2018. Detta innebär att eldning endast får ske i grillar med en benhöjd om minst 50cm ovan mark. Engångsgrillar är inte tillåtna.

Campingkök får användas med försiktighet, om de står på obrännbart underlag såsom grus eller sten.

Läs mer om eldningsförbudet hos Kriswebb Dalarna