Årets Bingsjöstämma ställs in

Bingsjöstämman, som var tänkt att genomföras för femtioandra året i rad den 1 juli, ställs in i år. Orsaken är förstås den rådande Coronapandemin. Ett tungt, men enligt en enig styrelse för stämman, nödvändigt beslut.

Vi siktar istället på ett återkommande sommaren 2021, säger Jonas Päckos, ordförande för stämman. Han redogör också för skälen till beslutet:

Det gör ont att ta detta beslut, för mig och många andra folkmusikentusiaster är Bingsjöstämman väldigt speciell, den kommer att lämna ett stort tomrum efter sig i sommar. Men vi får se framåt och jobba för en dubbelt så bra stämma nästa år istället, säger Ola Bäckström, programansvarig för stämman.

Bingsjöstämman, Sveriges största spelmanstämma är djupt förankrad i spelmanstraditionen. Själva platsen, den lilla finnskogsbyn Bingsjö, är lite av folkmusikens Mecka. Härifrån kommer några av svensk folkmusiks främsta stilbildare, Peckos Per, Hjort Anders och Päkkos Gustaf. Bingsjölåtarna och den speciella spelstil som utvecklats här, har inspirerat generationer av spelmän och folkmusiker över hela Sverige (för att inte säga hela världen.)

En gång om året förvandlas den lilla byn med ca 80 fast bosatta till ett sjudande myller av tusentals spelmän som firar spelmansårets höjdpunkt.

Bingsjöstämman, arrangeras av Bingsjö by, Dalarnas Spelmansförbund och Folkmusikens Hus.