Osäkerhet inför årets Bingsjöstämma

På grund av den pågående Coronapandemin finns det en risk att årets Bingsjöstämma behöver ställas in. Vi avvaktar dock med beslutet in i det längsta och hoppas på att läget ändrar sig.

I nuläget arbetar vi med program och allt runt omkring som måste vara på plats och fungera, och vi planerar alltså för att stämman ska kunna genomföras.

Så länge Folkhälsomyndighetens belut om att förbjuda folksamlingar på fler än 500 personer kan vi förstås inte genomföra någon spelmansstämma, men förhoppningen är som sagt att läget ändras innan vi behöver ta ett beslut.

Ola Bäckström intervjuas av Dala-Demokraten