Stöd Bingsjö Lanthandel

Efter beskedet om att årets Bingsjöstämma är inställd, har många undrat hur det kommer att gå för Bingsjö Lanthandel, och också undrat om det går att hjälpa till att stötta butiken. Vilket fantastiskt engagemang det finns!

Föreningen Bingsjöstämman arbetar nu med att på olika sätt stötta Bingsjö Lanthandel, och här kommer du som läser detta in. Genom att skänka en summa till nedanstående swishnummer hjälper du Bingsjö Lanthandel att överleva i en tid som är svår i hela samhället.

Bingsjö Lanthandel tappar på grund av den inställda stämman en stor del av den årliga omsättning som gör att butiken kan fortsätta existera. Butiken utgör en livsnerv i Bingsjö och byarna runt omkring; en social mötesplats såklart, men framför allt en servicepunkt för livsmedel, drivmedel och annat som hjälper till att hålla bygden levande.

Lanthandeln är också viktig för alla stämmobesökare med den service det innebär att kunna handla mat för flera dagars och nätters campande. Och dessutom; skulle Bingsjö Lanthandel upphöra är det förmodligen omöjligt att arrangera en spelmansstämma i Bingsjö by. Allt hänger ihop, alla behöver varandra.

Insamlade pengar kommer oavkortat att skänkas vidare till Bingsjö Lanthandel.

Tack för ditt stöd och engagemang!

Bingsjöstämman arrangeras av Bingsjö by, Dalarnas Spelmansförbund och Folkmusikens Hus.