Med en inspelning från Danielsgårdens tun i Bingsjö sänder vi stipendieutdelning och musik från vänner till Bingsjöstämman. Stipendierna Påhl Olles och Päkkos Gustafs fioler delas ut till en lovande respektive en redan etablerad spelman. Ni får en försmak av nästa års kapellkonserter i form av musikaliska hälsningar från dels Thuva, Emma och Thore Härdelin och dels Erika Lindgren Liljestolpe med spelkompisarna Örjan Englund och Robert Larsson.

Våra stående sceninslag Ethno och Ungtfolk är med oss även i år och det blir också några mer långväga musikaliska hälsningar från Norge och Finland.

Kl 15.00 – webbsändning från Danielsgårdens tun

Följ sändningen här eller på facebook, där du också har möjlighet att kommentera eller chatta.

Kl 18.00 – Det stora allspelet

Dra på volymen, greppa fiolen eller annat instrument och lira loss till Det stora allspelet.

Se Det stora allspelet här eller via facebook!