Miljöpolicy

Bingsjöstämman har formulerat en miljöpolicy och upprättat miljömål där det bland annat ingår att i möjligaste mån välja miljömärkta och lokalproducerade varor från lokal handlare till serveringen, funktionärstransporter i miljömärkta bilar, landskapsbevarande åtgärder - samt förstås sopsortering.

När det gäller sopsorteringen vill vi be dig som publik och stämmodeltagare att hjälpa oss. På stämmoområdet finns soptunnor för brännbart avfall samt glas-igloos. Vid avfallscentralen (se karta) finns sorteringskärl för metall, glas, kompost och brännbart material.

Vi hoppas att ni i möjligaste mån samåker och tar kompisen med er i bilen till stämman