Praktisk information

Till Bingsjö reser man med bil, närmast via Rättvik (40 km) eller från centralorten Falun (50 km). Både Falun och Rättvik har goda kommunikationer från Stockholm med bil, tåg eller buss. För de som reser med allmänna transportmedel är det möjligt att hyra bil i Falun eller Rättvik för vidare färd till Bingsjö.

Parkering

På onsdagen blir du lotsad till lämplig parkering av våra parkeringsvärdar till någon av parkeringarna som syns på kartan nedan.

Särskild parkering för personer med funktionshinder finns vid kapellet.

Camping och toaletter

Se kartan nedan var iordningsställda campingar finns.

För allas säkerhet och trivsel, observera informationen om brandsläckare och uppställning av bilar och husvagnar som finns anslagen på campingplatserna.

Sopåtervinning

Hjälp oss med miljöarbetet. Lite varstans finns soptunnor för brännbart och glasigloon utplacerade. Metall och komposterbart lämnar du i Sorteringscentralen. Bingsjöstämman ahar formulerat en miljöpolicy och upprättat miljömål.

Butik och information

Från och med ons­dag finns informationsdisken vid Folkmusikens hus butik, som flyttats till Bingsjö just för denna dag. Här kan du köpa folkmusik­skivor, nothäften med mera.

Bingsjö Lanthandel

Välsorterad lanthandel som är öppen även kvälls­tid under stämman.

Bingsjö lanthandel har öppet före och under stämman. Bingsjö behöver sin butik och du kan stötta den genom att handla det mesta du behöver för att överleva stämman där.

Lanthandeln serverar hamburgare på butiksområdet under stämmokvällarna.

Öppettider under stämmoveckan 2023: